Continuous Delivery

Sneller en betrouwbaarder software ontwikkelen en in gebruik nemen? Met minder stress? Continuous delivery is een ontwikkelmethode waarmee nieuwe functionaliteit sneller kan worden ontwikkeld, getest en in productie genomen. Vaak is het zelfs mogelijk om een update nog dezelfde dag door te voeren. Dit brengt echter ook een uitdaging met zich mee: het op peil houden van de kwaliteit van de software, rekening houdend met het feit dat de complexiteit van software steeds groter wordt.

Met continuous delivery kunnen nieuwe software of functionaliteiten dus sneller in gebruik worden genomen. Deze vorm van Application Lifecycle Management (ALM) zorgt ook voor duidelijke afspraken op het gebied van kwaliteit en informatiebeveiliging en het verhoogt de productiviteit.

Unieke ontwikkelomgevingen in de cloud

Invoering van continuous delivery heeft impact op de inrichting van alle aspecten van het ALM-proces. Voor ieder aspect levert ilionx ondersteunende diensten en oplossingen.

Integraal ingerichte DevOps omgevingen

Met de door ilionx ingerichte ontwikkel-, test-, acceptatie- en productie-omgevingen beschik je over de infrastructuur om software te kunnen ontwerpen, ontwikkelen, testen en op te leveren.

ilionx heeft ontwikkelstraten ingericht op bijvoorbeeld Microsoft Azure voor Microsoft-technologie, maar bijvoorbeeld ook voor Java- en andere open source-technologie. Veel van onze best practices zijn onderdeel van de inrichtingstemplates. Deze ontwikkelstraten worden volledig ingericht en beheerd in de cloud, waardoor onze klanten beschikken over een schaalbare, flexibele, on-demand infrastructuur van hoge kwaliteit.

Support

Onze ontwikkelomgevingen in de cloud zijn voorzien van een self service portaal waarbinnen je nieuwe omgevingen en aanpassingen zelf kunt uitvoeren. Onze servicedesk is beschikbaar bij vragen en problemen. Je ontvangt periodiek een gebruiksrapportage van de omgevingen.

Software ontwikkelen volgens SCRUM/Agile

Moderne softwareontwikkeling hanteert bij voorkeur een Agile manier van werken en korte ontwikkeliteraties. ilionx heeft ruime ervaring met Scrum. Met deze benadering hou je meer grip op de functionaliteit en is de voortgang transparant, terwijl er snel ingesprongen kan worden op veranderende inzichten. Want dát er tijdens een project dingen veranderen, is een gegeven.

Secure Software Development

ilionx streeft ernaar dat systemen continu weerbaar blijven tegen cyberrisico’s en je ‘aantoonbaar in control’ blijft. Gedurende het gehele ontwikkelproces wordt veiliger software ontwikkeld op basis van security- en compliance-richtlijnen. Deze worden afgestemd met het ontwikkelteam.

Begeleid aan de slag

ilionx traint jouw team om succesvol te zijn. Zo moeten ontwikkelaars goed op de hoogte zijn hoe de omgevingen te gebruiken. Nieuwe methoden, technieken, tools en onze best practices worden aangeleerd. Afspraken over de softwarekwaliteit worden geborgd binnen de ontwikkelstraat. Wij instrueren en begeleiden totdat jouw team alle aspecten van continuous delivery in de vingers heeft.

Waarom ilionx?

ilionx begrijpt als geen ander dat er steeds meer van jou als organisatie wordt gevraagd om de klant van overmorgen te bedienen. Een continu snelle uitrol van software is daarbij de key. ilionx kan je helpen om snel, doelgericht en efficiënt jouw software te ontwikkelen. Zo ben je klaar om adaptief te reageren op de veranderingen in de markt.