Ons verhaal

Wij bevinden ons middenin de digitale revolutie. Dit tijdperk brengt wezenlijke veranderingen met zich mee; hoe wij als mens denken, ons gedragen en hoe wij samenleven. Waar de gebruiker zich in het verleden moest schikken naar de mogelijkheden van technologie, breekt er nu een periode aan waarin de technologie zich aanpast aan wensen van de gebruiker. Deze verandering zorgt ervoor dat organisaties op een andere wijze om moeten gaan met hun klant, de mens die hun producten koopt of gebruik maakt van hun diensten. Ook jouw organisatie heeft te maken met deze verandering, je voorziet immers in de behoefte van jouw klant. Morgen kan er zomaar een start-up opstaan die de marktverhoudingen fundamenteel verandert. Jouw organisatie moet hier vroegtijdig op anticiperen, je organisatie dient adaptief te zijn. 

Als digital business partner helpen wij je graag vandaag kansen creëren, die je morgen kunt realiseren, zodat je overmorgen succesvol blijft.

ilionx maakt waar.

Onze visie en missie

Onze missie
Ons verhaal is kort en krachtig gebundeld in onze missie. Het is onze missie om organisaties succesvoller te maken. Dit heeft ons vanaf de start in 2002 gebracht tot waar wij nu zijn. De eerste jaren hadden wij vooral een sterke focus op de technologische aspecten van ICT (xecute). De laatste jaren hebben wij dit verder uitgebouwd en ontwikkeld naar de bedrijfskundige vraagstukken en oplossingen binnen ons vakgebied (xplore). Uiteraard verliezen wij het technologische perspectief niet uit het oog, want dat is waar wij vandaan komen en vormt de basis voor ons succes.


Onze visie
Veel organisaties zijn actief bezig met een herijking van hun bestaansrecht en vinden zichzelf opnieuw uit. Ontstaan vanuit het feit dat voor een lange tijd waarde kon worden bewezen door de kwaliteit van producten en/of diensten wordt dit door verregaande standaardisatie een steeds grotere uitdaging. 

Er vindt, mede door voortschrijdende technologische ontwikkelingen, een snelle verschuiving plaats van ‘Unique Selling Points’ naar ‘Unique Buying Reasons’. Waarom doen wij zaken met wie? De meerwaarde van organisaties verschuift daarmee naar het creëren van empathisch vermogen. Want empathie geeft vertrouwen en een beter aansluitende dienstverlening. Dit geldt net als voor iedere andere organisatie, ook voor ilionx.