Healthcare

ilionx helpt zorginstellingen – van ziekenhuizen, GGZ- en GGD-instellingen tot organisaties in de gehandicaptenzorg – om slimmer te werken met behulp van IT. Grofweg zijn er zes interessante ontwikkelingen in de healthcare waar onze oplossingen mooi op aansluiten.


Consolidatie

Een trend van de laatste jaren, is dat zorginstellingen steeds vaker samenwerken of zelfs fuseren om schaalvoordelen te behalen en de minimale volumes die nodig zijn om behandelingen te kunnen blijven aanbieden. Consolidaties brengen uiteraard uitdagingen met zich mee. Zo moeten systemen (opnieuw) op elkaar worden afgestemd, zal er data migratie moeten plaatsvinden tussen systemen en moeten er (nieuwe) processen geïntegreerd worden.

Door het helpen van ruim 60 organisaties heeft ilionx al ruim ervaring mogen opdoen met business intelligence (BI) in de zorg. Of het nu gaat om zorgprofiel-analyses, pijn-score dashboards of het voorspellen van productie, ilionx biedt de helpende hand.


Efficiëntie

Een tweede trend omvat de ontwikkeling dat zorginstellingen door de marktwerking in de zorg en druk van zorgverzekeraars gedwongen worden om efficiënter te werken. ilionx helpt bij de vraag hoe u er voor kunt zorgen dat meer efficiëntie niet ten koste gaat van de kwaliteit van de geleverde zorg.

Voorbeelden waar ilionx mee helpen kan, is de implementatie van Value Based Healthcare, het implementeren van horizontaal toezicht en het verbeteren van zorgfacturatie. Daarnaast ondersteunen wij zorginstellingen ook bij het inzetten van e-health en de toelegging op hun kerntaak, waarbij niet-kerntaken – zoals IT, HR, Finance, Cloud – door ons uit handen worden genomen.


Patiënt in regie

Als patiënt meer regie en invloed willen hebben op het zorgproces en de planning daarvan, is een derde opvallende ontwikkeling. De wens van de patiënt is om zelf afspraken te kunnen inplannen, zelf te kunnen kiezen waar deze zorg afgenomen wordt en onafhankelijk gegevens online te kunnen doorgeven, inzien en al dan niet te wijzigen.

ilionx helpt zorginstellingen hierbij middels de implementatie van patiëntportalen en apps. Hierdoor is de patiënt meer in regie, minder afhankelijk van anderen en dus meer zelfredzaam. Onze consultants kunnen niet alleen helpen bij het inrichten van eerder genoemde portalen, maar ook om bijkomende veranderingen in uw organisatie door te voeren.


Medical intelligence

Binnen zorginstellingen heerst steeds meer het besef dat er met de huidige big data technieken veel meer stappen gemaakt kunnen worden op het gebied van de medische wetenschap.

 

Als alle data van een patiënt wordt verzameld zoals labuitslagen, hartfilmpjes, genetische informatie, het dossier, weareables e.d. kan er een veel specifieker profiel van een patiënt gemaakt worden. Dit kan vergeleken worden met andere unieke profielen. Op die manier kan in plaats van een gemiddeld ziektebeeld en een gemiddelde behandeling veel beter voorspeld worden wat het verloop van een bepaalde behandeling zal zijn, wat het beste preventieve maatregelen zijn en wat voor een specifiek geval het beste medicijn is.

 

Hier schiet ilionx te hulp bij het realiseren van een medical intelligence-omgeving. Wij helpen zorginstellingen bijvoorbeeld met het delen, anonimiseren en pseudonimiseren van patiëntgegevens, zodat de privacy-wetgeving niet overtreden wordt.


Ketenintegratie

Zoals ontwikkeling één al duidelijk maakt, werken zorginstellingen steeds vaker samen. Dat geldt voor de samenwerking in de regio tussen huisarts, ziekenhuis en verpleeghuis, maar ook tussen verschillende zorginstellingen landelijk onderling. Kortom, er ontstaat een behoefte om het proces rondom de patiënt efficiënt tussen de verschillende instellingen te managen.

ilionx helpt instellingen om gezamenlijke portalen en dashboards in te richten die bovenstaand proces mogelijk maakt en versnelt. Daarbij ondersteunt ilionx instellingen met het vaststellen en implementeren van deze nieuwe manier van werken.


Security

Feit is dat de digitalisering van de zorg nieuwe uitdagingen met zich mee brengt op het gebied van beveiliging. Tegenwoordig zijn datalekken, cyber aanvallen en privacy-issues namelijk aan de orde van de dag.

Onze security-specialisten helpen bedrijven met het minimaliseren van de kans op datalekken, het in kaart brengen van risicomanagement, maar ook dat de organisatie voldoet aan de General Data Protection Regulation (GDPR) die 25 mei 2018 in werking treedt.