waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Zeven belangrijke redenen om juist nu je digitale strategie te updaten

De afgelopen maanden zijn voor veel organisaties een wake-up call geweest.

Als gevolg van de maatregelen om het Covid-19 virus in te dammen moest de bedrijfsvoering drastisch worden aangepast. Medewerkers werden gevraagd om zoveel mogelijk vanuit huis te werken en veel bedrijven moesten de deuren zelfs geheel sluiten. We zien dat organisaties die al langer ingezet hebben op digitalisering, relatief snel hebben kunnen inspelen op de recente ontwikkelingen en organisaties die dit nog niet gedaan hadden versneld tot digitalisering zijn overgegaan.

Digitale strategie maakt organisaties wendbaar en weerbaar

Tijdens de Coronacrisis blijkt technologie van essentiële waarde om in te kunnen spelen op de nieuwe realiteit:

  • Bedrijfsvoering: een moderne werkplek, waar medewerkers thuis toegang hebben tot bedrijfsapplicaties, bestanden en communicatiemiddelen, blijkt onmisbaar in een tijd waarin minder persoonlijk contact is toegestaan (social distancing). Deze werkplek stelt ons in staat om thuis door te werken en in contact te blijven met collega’s, vrienden en familie.
  • Producten en diensten portfolio: een onmi-channel strategie maakte het voor veel organisaties mogelijk om snel te schakelen tussen fysieke en online kanalen. Veel retail-organisaties konden op deze manier klanten blijven bedienen terwijl fysieke winkels beperkt geopend of zelfs geheel gesloten waren.

Organisaties die ervaring hebben met de digitalisering van hun organisatie hebben hierbij duidelijk een voorsprong op de concurrentie. Ze zijn makkelijker in staat om zich aan te passen en hebben de ervaring om vanuit een ander perspectief (out of the box) te kijken naar de eigen organisatie én de mogelijkheden van technologie. En om vooral deze op een creatieve manier in te zetten. Kennis in huis van moderne agile ontwikkelmethoden maak het mogelijk dat er continu kan worden ingespeeld op ontwikkelingen. Zo ging het ene restaurant direct op slot terwijl het andere restaurant in staat was om in enkele dagen een afhaalconcept te ontwikkelen met een online bestel- en betaalmodule.

Digitalisering van het ‘nieuwe normaal’

De gevolgen op korte termijn van de genomen maatregelen als gevolg van de Covid-19 pandemie zijn bekend; we werken vanuit huis, we reizen beperkt, we bestellen zoveel mogelijk online, we ontmoeten elkaar op afstand en we maken hierdoor intensief gebruik van moderne communicatiemiddelen (video conferencing, online chats, collaboration tools, et.). Dit heeft het voor veel organisaties mogelijk gemaakt om door te blijven draaien, ondanks alle beperkingen. De gevolgen op de langere termijn op zowel de maatschappij als de wereldeconomie kunnen een veel grotere impact hebben.

Niemand weet echter goed in te schatten wanneer de crisis ten einde is en wat de totale economische impact zal zijn. Mogelijk ontstaat er weer een nieuwe calamiteit waarop moet worden ingespeeld. De verwachting is daarom dat de verandering in de manier waarop wij werken en onze diensten leveren, geen tijdelijk karakter heeft, maar dat dit op structurele wijze zal veranderen door onze ervaringen van de afgelopen maanden.

Dit vraagt om een nieuw inzichten van de strategie en visie van organisaties waarbij digitalisering kan worden ingezet om organisatie wendbaar en weerbaar te maken. De realisatie moet dan wel met zorg worden opgepakt. Veel organisaties hebben versneld nieuwe technologie geïmplementeerd, maar soms zijn hierbij als gevolg van de snelheid wel belangrijke stappen overgeslagen. Is er nagedacht over het beheer en de ontwikkeling? Zijn eindgebruikers voldoende getraind? Moet de beveiliging worden aangepast? Moeten contracten met leveranciers worden aangepast? Monitoren we het rendement uit onze investeringen?

Te overwegen punten bij het herzien van jouw digitale strategie

Waar risico’s ontstaan zien we ook altijd mogelijkheden. Hieronder zeven onderwerpen waar organisaties, bij het herzien van de digitale strategie, rekening mee zullen moeten houden:

  1. Thuiswerken zal steeds gebruikelijker zijn, de manier waarop we de prestaties van medewerkers meten en belonen zullen we moeten aanpassen aan deze nieuwe realiteit
  2. Veel nieuwe technologie is ontwikkeld op basis van Cloud technologie, toezicht en beheer van alle gebruikte applicaties en middelen is belangrijk voor het borgen van de samenhang en integratie.
  3. Omdat er meer thuisgewerkt zal worden, zal er sneller frustratie optreden rondom de digitale middelen die ter beschikking worden gesteld, gebruikers meenemen bij de ontwikkeling en training is essentieel.
  4. Als de digitalisering van de organisatie wordt geïntensiveerd moet rekening gehouden met medewerkers met minder affiniteit voor technologie. Bij de ontwikkeling moet vanaf de start rekening worden gehouden met de verschillende gebruikersgroepen en hun digitale vaardigheden.
  5. Omdat het kantoor niet meer de centrale plek is waarop gewerkt wordt, zal er opnieuw naar de security-maatregelen gekeken moeten. Hierbij speelt ‘security awareness’ naast meer technische maatregelen een belangrijke rol.
  6. Het gedrag van klanten zal veranderen, de manier waarop klanten worden benaderd zal hierop tevens moeten worden aangepast. Online kanalen zullen hierbij nog belangrijker worden. Ook zal er steeds een verschuiving plaatsvinden naar een meer 24/7 dienstverlening doordat werk en privé nog meer in elkaar gaan overlopen. Inzet van instrumenten als chatbots en RPA om de dienstverlening te automatiseren worden steeds belangrijker.
  7. De Coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van de supply chain van veel organisaties aangetoond. Of het nu mondkapjes zijn of IT-componenten voor hightech-producten, organisaties zullen gaan heroverwegen waar zij inkopen, lokaal vs. internationaal en hoe afhankelijkheden worden gemanaged.

De voorspelling is dat veel veranderingen permanent zijn en we niet terugkeren naar het ‘normaal’ dat wij nog kennen van voor de Coronacrisis. Daarom is het belangrijk om de strategie voor digitalisering tegen het licht te houden om kansen te benutten en risico’s te mitigeren. Met onze ervaring op het gebied van digitalisering helpen wij organisaties balans en focus aan te brengen tussen business en technologie.

Link gekopieërd