waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Snel planbare zorg hervatten na de coronacrisis

Planbare zorg

De coronacrisis lijkt over haar ergste piek heen te zijn.

De eerste vragen rondom planbare zorg worden weer voorzichtig gesteld. Hoe kunnen ziekenhuizen zo snel mogelijk deze uitgestelde zorg gaan verlenen? Een belangrijk aspect van de grote zorgvraag en de beperkte capaciteit is goed inzicht. ilionx helpt diverse ziekenhuizen met inzicht in capaciteitsmanagement, wachtlijsten en bedbezetting zodat je weer snel en efficiënt aan de slag kan met het verlenen van goede zorg.

Koppelen van personeelsplanning aan geprioriteerde wachtlijsten

Er zijn twee uitdagingen op het gebied van inzicht waar je als zorgorganisatie rekening mee moet houden als je weer aan de slag gaat met planbare zorg. Ten eerste is het noodzakelijk dat overkoepelende rapportages van alle wachtlijsten weer up-to-date zijn. Deze kun je zo nodig koppelen aan de NZa urgentielijst, de ICD10, de agenda’s, bedbezetting en roosters. Op deze manier is de wachtlijst steeds sneller weg te werken met de weer vrijkomende capaciteit. Daarnaast heb je ook inzicht in of en hoe de capaciteit onder druk staat door ziekteverzuim. Ten tweede moeten informatiebronnen beter en snel worden geïntegreerd, zodat nieuwe stuurinformatie rondom de planning van uitgestelde zorg te maken is. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van informatie uit het roostersysteem met informatie uit het HiX EPD. Nu gebeurt dit vaak handmatig op ad-hoc basis. Dit staat actuele inzichten en snelle beslissingen in de weg. Aangezien snelheid geboden is, is het verstandig om gebruik te maken van de systemen en tooling die je reeds hebt.

Verschillende werkwijzen voor verschillende situaties

Als IT-partner (samen met ICTZ) voor meer dan 60 ziekenhuizen, weten we dat de uitdrukking one size fits all niet opgaat in de zorg. Elke organisatie vraagt om een andere aanpak. Soms is het nodig om een datawarehouse te gebruiken, soms volstaat het juist inzetten van een BI-tool, zoals Power BI. Het overkoepelende hoofddoel is wél voor iedereen hetzelfde: het leveren van de juiste inzichten om wachtlijsten en capaciteit inzichtelijk te maken. Dit doen we door data uit verschillende bronnen, zoals HiX, OWS, AFAS en Raet, op een gestructureerde en geautomatiseerde wijze te combineren.

Werken op afstand

We horen je denken: hoe valt dit allemaal binnen afzienbare tijd op afstand te realiseren? We zijn ons bewust van de uitdaging die werken op afstand met zich meebrengt. Gelukkig zijn we ervaren met remote werken. Dit betekent dat we naadloos aansluiten op je bestaande remote werkwijze of onze werkwijze met Office 365 meenemen om je team optimaal te versterken.

Link gekopieërd