waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Migratie van datawarehouses versnelt ICT-integratie Air France-KLM

Air France-KLM heeft met ondersteuning van IT-dienstverlener en kennispartner ilionx (voorheen QNH) verschillende belangrijke datawarehouses gemigreerd naar een nieuwe technologie. Dit was noodzakelijk omdat Air France-KLM van plan is de mainframes te verhuizen naar België. De verhuizing realiseert belangrijke besparingen voor de Air France-KLM-groep.

“De migratie van de datawarehouses was een succes dankzij een uitstekende teaminspanning. Dit resulteerde in een foutloze implementatie zonder downtime en verlies van functionaliteit”, zegt programmaleider Patrick Montalbano.

Om vertragingen in de uitwisseling van vitale gegevens te voorkomen als gevolg van de grote afstand tussen de applicaties en de geplande database in België, werden de datawarehouses gemigreerd naar Amsterdam. Zo bevinden deze zich in de buurt van de applicaties. Zorgvuldigheid was van groot belang bij het migreren van deze enorme hoeveelheid belangrijke gegevens voor het bedrijf. In niet meer dan een jaar tijd zijn de datawarehouses met bedrijfkritische managementinformatie gemigreerd.

Kees Schipper, projectmanager bij Air France-KLM: “ilionx (voorheen QNH) is in een vroeg stadium bij het traject betrokken, waardoor we gebruik konden maken van hun specialisme bij het inzetten van deze technologieën. Er waren zeker uitdagingen, vooral door de complexiteit van de bestaande verbindingen, waardoor de migratie meer tijd kostte dan verwacht. Dankzij de gezamenlijke toewijding en het doorzettingsvermogen van de teams hebben we de migratie weten te realiseren.”

Ernst-Jan van Hattum, commercieel manager bij ilionx (voorheen QNH): “We zijn zeer enthousiast over de samenwerking met Air France-KLM. Het was een technisch uitdagende klus vanwege de complexiteit en de omvang van de omgeving. Vanaf het begin merkten we dat Air France-KLM onze kennis en expertise zeer waardeerde en dat de samenwerking prettig verliep. Wederzijds vertrouwen is van cruciaal belang om een ​​complex proces zoals dit tot een goed einde te brengen. Onze samenwerkingsrelatie is absoluut iets om trots op te zijn.”

Over Air France-KLM, een leider in luchtvervoer
Een wereldwijde gigant met een sterke Europese basis, de belangrijkste bedrijfsactiviteiten van de Air France-KLM Group zijn passagiersvervoer, vrachtvervoer en luchtvaartonderhoud. Air France-KLM is de leidende groep op het gebied van internationaal verkeer bij vertrek uit Europa. In 2018 biedt het zijn klanten toegang tot een netwerk van 314 bestemmingen in 116 landen dankzij de vier merken Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia en HOP! Air France. Met een vloot van 545 vliegtuigen in bedrijf en 98,7 miljoen passagiers vervoerd in 2017, vliegt Air France-KLM tot 2200 dagelijkse vluchten, voornamelijk vanuit de hubs in Parijs-Charles de Gaulle en Amsterdam-Schiphol.

——-

English version

Migration data warehouses speeds up Air France-KLM ICT integration

Recently Air France-KLM has migrated several important data warehouses to a new technology with the support of IT service provider and knowledge partner ilionx (formerly QNH). This needed to be done because Air France-KLM intends to relocate its mainframes to Belgium. The relocation realizes important savings for the Air France-KLM Group.

“The data warehouse migration has been an overall success due to an excellent team effort which resulted in a flawless implementation without downtime and loss of functionality” states Program Manager Patrick Montalbano.

In order to prevent unacceptable delays in the exchange of vital data due to the great distance between the applications and the planned database in Belgium, data warehouses needed to be migrated to Amsterdam close to the applications.

Handle with care was the message when migrating this huge amount of important data for the company. In not more than one year, the data warehouses with operation critical management information have been migrated.

Kees Schipper, Project Manager at Air France-KLM states: “We joined forces with ilionx (formerly QNH) in an early stage, making use of their specialism in setting up these technologies. We certainly had our challenges, especially related to the complexity of the existing connections, which took more time than expected to identify and migrate. It was only due to the joint dedication and perseverance of the teams that we were able to pull this off”.

Ernst-Jan van Hattum, Commercial Manager at ilionx (formerly QNH): “We’re highly enthusiastic about the partnership with Air France-KLM. It was technically challenging because of the complexity and scope of the environment. Right from the start, we noticed that Air France-KLM genuinely appreciated our knowledge and expertise, and cooperation got off perfectly. Mutual confidence is critical to bringing a complex process such as this to a successful conclusion. Our cooperative relationship is definitely something to be proud of.”

Link gekopieërd