waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Design Thinking als motivatie voor digitale transformaties

Misschien wel het grootste misverstand over de digitale transformatie is dat dit alleen een technologisch fenomeen is.

Natuurlijk staat technologie centraal in veel veranderingen die organisaties op dit moment ondergaan, maar het effect van de digitale transformatie is veel breder dan IT alleen. Veranderingen in gedrag en de manier waarop we met elkaar samenwerken zijn minstens zo belangrijk.

Als er bijvoorbeeld nieuwe toepassingen worden ontwikkeld, dan is het belangrijk dat deze positief worden ontvangen en ook daadwerkelijk waarde toevoegen voor zowel individu, als organisatie. Om dat te bereiken, moet je je doelgroep kunnen activeren om een verandering te omarmen. Een beproefde methode om dat voor elkaar te krijgen heet Design Thinking.

Design Thinking wordt veelal gebruikt om verandering en innovatie op een creatieve manier vorm te geven. Het is een methode die de mens centraal stelt. Dat begint met je daadwerkelijk inleven in de gebruiker en begrip te hebben voor de behoeften en motivaties van de mensen die betrokken zijn bij de gehele organisatie: medewerkers, klanten en toeleveranciers.

Van moeten naar willen

De digitalisering zorgt ervoor dat er steeds meer nieuwe projecten en implementaties worden uitgevoerd binnen organisaties. De ene implementatie is nog niet afgerond of de volgende toepassing ligt alweer op de plank. Hoewel deze projecten vaak technisch worden benaderd, wordt nog wel eens onderschat wat zo’n verandering vraagt van de medewerkers.

Waar voorheen een dergelijk project of implementatie vaak top-down werd benaderd en er vooral oog was voor de technische kant van de implementatie, zien we de laatste jaren een kentering optreden. Er is steeds meer aandacht voor de (gedrags-)verandering of adoptie van nieuwe toepassingen. Een technisch perfect functioneerde toepassing levert namelijk niks op zonder de gebruiker. Bij ilionx vinden we dat het succes van de implementatie valt of staat bij de adoptie ervan.

"Hoewel deze projecten vaak technisch worden benaderd, wordt nog wel eens onderschat wat zo’n verandering vraagt van de medewerkers."

Experimenteren en enthousiasmeren

Design Thinking bestaat uit vijf fases: Empathize, Define, Ideate, Prototype en Test. Het is een iteratief proces waarbij de samenwerking tussen projectteam en alle stakeholders centraal staat. Bij ilionx gebruiken we de praktische handvatten van Design Thinking om met de eindgebruikers te experimenteren en enthousiasme te creëren.

In de eerste fase van Design Thinking gaat het om luisteren en begrijpen wat de menselijke behoefte is van alle betrokkenen. Waar voorheen de implementatie werd benaderd met een ‘one fits all’ aanpak, is het bij Design Thinking belangrijk om vanuit de verschillende betrokkenen doelgroepen te definiëren. De eerste fase is meteen ook de belangrijkste fase, want door vanaf het begin aandacht te hebben voor de verschillende doelgroepen is het mogelijk om mensen te betrekken en te activeren.

In de volgende fase gaat het om het definiëren van het kernprobleem. Waar de empathie fase dus voornamelijk op het verzamelen van zoveel mogelijk informatie ligt, wordt alle informatie in de definitiefase samengebracht. Voor de analyse van het kernprobleem gebruiken wij bijvoorbeeld Lean Six Sigma als methodiek om de klantreis en eventuele verspilling in kaart te brengen. Uiteindelijk kan er zo een duidelijk kernprobleem worden geformuleerd wat de doelgroep onderschrijft.

In de derde fase van Design Thinking gaat het om het creëren van zoveel mogelijk ideeën. Door zoveel mogelijk ideeën te verzamelen komen er vanzelf creatieve oplossingen naar voren. Het gaat hier vooral om de kwantiteit en outside-the-box denken; dus hoe meer ideeën hoe beter.

Vervolgens worden in de vierde fase de ideeën uitgewerkt in een aantal vereenvoudigde versies of prototypes. Met behulp van co-creatie als team op experimentele wijze de verschillende ideeën verder te onderzoeken komen alle mogelijkheden en onmogelijkheden duidelijk naar voren. Uiteindelijk moeten de prototypes worden getest en op een eerlijke manier beoordeeld. Alle voor- en nadelen moeten worden bekeken, zodat alleen de beste ideeën overblijven.

Mobiliseer je ambassadeurs

Hoewel organisaties vaak de neiging hebben om de verandering met traditionele modellen te managen, is de succesfactor het snel maar stap voor stap ontwikkelen van nieuwe functies en werkwijze met echte gebruikersgroepen. Door een methode als Design Thinking toe te passen kunnen we zo’n (digitale gedrags-) verandering beter ondersteunen. Ook grote complexe veranderprocessen vragen om het mobiliseren van de mens in zijn actualiteit of belevingswereld. Daar start de motivatie om te veranderen en vind je de echte ambassadeurs.

Neem contact op
Link gekopieërd