waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

10 Tips voor een succesvolle Power BI-implementatie in de zorg

Power BI-implementatie

Jarenlang zijn er veel waardevolle zorggegevens vastgelegd in de zorginformatiesystemen.

Denk bijvoorbeeld aan welke zorg de patiënten exact ontvangen, maar ook aan de afhandeling van zorgfacturatie en -declaratie in financiële systemen. Vastlegging is essentieel om ondersteuning te bieden in het dagelijks werk en om de bedrijfsvoering in onze zorgorganisaties mogelijk te maken. Continuïteit en kwaliteit moeten immers gewaarborgd blijven.

Van reactief naar proactief managen

Bij de meeste zorgorganisaties is deze basis inmiddels op orde en wordt er onderzocht hoe je slimmer met je eigen data kunt omgaan. Meer, beter en éénduidiger (integraal) inzicht bieden waarbij onder andere data uit verschillende bronsystemen aan elkaar gekoppeld wordt. Wat vervolgens leidt tot nieuwe ’intelligente’ informatie. En ook het voorkómen van allerhande handmatige handelingen en de weinig inspirerende Excel-lijstjes. Of het bieden van voorspellende informatie naast historische data. Kortom, van reactief naar proactief managen is aan de orde van de dag.

Goede ontwikkelingen! En om meer grip te krijgen op sturing van de zorgorganisatie, is het belangrijk om juist in deze fase de visualisatie van overzichten en managementrapportages te verbeteren. Immers, het gaat erom dat de eindgebruiker in één oogopslag ziet en begrijpt wat er speelt, dat men vertrouwt op de data, dat men intuïtief aanvullende informatie kan achterhalen en zich gestimuleerd en gesterkt voelt om daadwerkelijk te handelen. Daarmee wordt een wendbare krachtige organisatie gecreëerd.

Whitepaper ’10 Tips voor een succesvolle Power BI-implementatie in de zorg’

In de te downloaden whitepaper bieden we 10 adviezen om Power BI succesvol te implementeren binnen de eigen zorgorganisatie.

Link gekopieërd