Ziekenhuizen

De stap naar
data-gedreven zorg

Ziekenhuizen hebben een enorme hoeveelheid waardevolle data die gebruikt kan worden om de zorg te verbeteren, beter om te gaan met kosten en de stap te maken naar Value Based Healthcare (VBHC).

Maar hoe doe je dat? Wat is ervoor nodig om data om te zetten in informatie en inzichten waar de organisatie behoefte aan heeft, zonder dat je daar veel tijd mee kwijt bent?

Bij ilionx hebben we veel ervaring met het ondersteunen van ziekenhuizen op deze gebieden. Wij hebben specifieke oplossingen voor ziekenhuizen en ontwikkelen ook nieuwe oplossingen, voor én met ziekenhuizen. Een voorbeeld hiervan is het Healthcare Data Platform, waarmee je grip krijgt op productie. Dit platform zorgt er onder andere voor dat je de OK beter benut en toegangstijden kunt verlagen. Het geeft je inzicht in bijvoorbeeld Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s), verrichtingen en verpleegdagen. Doordat alle benodigde gegevens op één platform beschikbaar zijn, bespaar je veel tijd.

Ons platform ondersteunt Value Based Healthcare. Het combineren van gegevens uit diverse systemen geeft inzicht in zowel de kwaliteit, de kosten als de uitkomst van een behandeling; kortom, in alle mogelijke manieren om toegevoegde waarde aan je patiënten te leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een patiënt die thuis metingen kan verrichten en daardoor niet een duur bed bezet houdt, zonder dat een patiënt risico loopt.

Onze consultants hebben uitgebreide kennis van en ervaring met Business Intelligence en de zorgmarkt. Deze zetten wij ook graag in om nieuwe ontwikkelingen binnen ziekenhuizen te ondersteunen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het beschikbaar en overzichtelijk maken van data van verschillende zorgverleners binnen een regionaal triagecentrum, met als doel dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Ook is het mogelijk om de stap te maken naar preventie door het inzetten van een research-platform, waarbij sensordata (bijvoorbeeld van een smart watch) gecombineerd wordt met geanonimiseerde data van andere patiënten. Hierdoor is het voor artsen eenvoudiger in te schatten of een patiënt risico loopt en kan de arts vroegtijdig ingrijpen of juist beslissen dat ingrijpen niet nodig is.

Wil je ook beter inzicht hebben en weten hoe jouw organisatie de zorg met onze diensten kunt verbeteren? Neem dan nu contact met ons op voor een afspraak.

Ilionx logo