Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Beter inzicht in effectiviteit behandelingen

Het opleveren van gegevens aan bijvoorbeeld zorgverzekeraars kost nu veel tijd, die je liever aan cliënten zou willen besteden.

Je zou graag meer inzicht willen hebben in de productiebezetting en verzuim, zodat je medewerkers efficiënter en effectiever kunt inplannen. Als GGZ-instelling wil je graag de overstap maken naar horizontaal toezicht, maar je hebt hiervoor meer inzicht nodig in gegevens uit verschillende systemen. En je wilt graag weten hoe effectief de gegeven behandelingen zijn, zodat je toekomstige cliënten beter kunt behandelen. Dit zijn vraagstukken waar ilionx GGZ-instellingen mee helpt. Wij zetten hiervoor onze Business Intelligence (BI) diensten en oplossingen in. Een voorbeeld hiervan is onze oplossing ZorgControl, waarmee je alle benodigde gegevens beschikbaar hebt en eenvoudig extra rapportages genereert die jouw organisatie ondersteunen bij processen als zorgverkoop, zorgadministratie, zorglogistiek en roosterplanning.

Wij bieden je ook BI- diensten op maat.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je specifieke vragen hebt, zoals hoe je de uitkomsten vanuit de Routine Outcome Measurement (ROM) kunt inzetten om de effectiviteit van behandelingen te verhogen. Of hoe je met beschikbare data een betere risico-inschatting kunt maken of een patiënt een gevaar voor zichzelf of zijn/haar omgeving gaat zijn. Deze diensten kunnen wij specifiek voor jouw organisatie realiseren of voor meerdere GGZ-instellingen of andere zorgorganisaties.

 

Ilionx logo