Change & Adoption - ilionx
Created with Sketch. Group 4 Group 10

In een digitale wereld maken de klantrelaties het verschil. Digitale innovatie vraagt steeds nadrukkelijker om empathie en een echte connectie met de doelgroep.

Denk aan de recente ontwikkelingen in de zorg, retail, vervoer, logistiek, onderwijs etc.

ilionx Change & Adoptie anticipeert op deze ontwikkeling door extra aandacht te besteden aan de beleving ofwel de user experience bij het introduceren van digitale oplossingen.

Wij hebben ervaren dat het succes van een veranderaanpak meer is dan inspireren, goed uitleggen, trainen en ondersteuning bieden. Gebruikers moeten vooral zelf overtuigd zijn en deelgenoot worden van de oplossing. Gebruikers bepalen het succes!

ilionx Change & Adoptie initieert en begeleidt dit creatieve proces in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Wij gaan direct aan de slag met strategisch gekozen doelgroep(en). Wij laten hen experimenteren met een eigen “design”, zodat de oplossing optimaal aansluit bij hun doelstelling en werkwijze.

‘Stop talking, start making’ is dan het motto. Prototypes, persoonlijke praktijkverhalen en visualisaties zijn belangrijke uitkomsten die vervolgens bijdragen aan een beter begrip, een grote aantrekkingskracht en toenemende betrokkenheid bij de verandering. Hiervoor maken wij gebruik van creatieve handvaten uit de ‘Design Thinking’ aanpak.

Kortom het succes van veranderen zit in onze iteratieve aanpak met de volgende succesfactoren:

  1. Start met kleine stappen gericht op specifieke tastbare resultaten en positieve beleving
  2. Stimuleer eigenaarschap voor verandering en blijf hierop aanspreken
  3. Mobiliseer de juiste stakeholders
  4. Evalueer periodiek om stakeholders aangehaakt en gemotiveerd te houden
  5. Activeer het verandernetwerk: koploper en ambassadeurs
  6. Zet creatieve interventies in die interactie en enthousiasme onder medewerkers blijven prikkelen.

Heb je een vraag, wij helpen je graag verder.

Informatie inspireert! Wil je in contact komen met één van onze experts? Wij helpen je graag. Neem contact op via onderstaande button.

Werner Mullink

Maak een afspraakPage 1 Copy 3