waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

videobellen

Online videoconsult 'Videobellen efficiënt inzetten in de zorg'

neem contact op
X Achtergrond

Videobellen tussen patiënt en zorgverlener

Om zorgverleners en kwetsbare mensen te beschermen tegen COVID-19 hebben veel zorginstellingen ervoor gekozen digitale zorg op afstand aan te bieden. Videobellen, ook wel beeldbellen genoemd, is hier een goed voorbeeld van.

Om deze nieuwe werkwijze optimaal te kunnen inzetten, is het belangrijk dat videobellen geïntegreerd wordt in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Naast de technische kant is het succes van videobellen afhankelijk van de mensen die hiermee gaan werken. Zij moeten de voordelen en de toegevoegde waarde van videobellen inzien. De vraag is: hoe zorgt een zorginstelling ervoor dat videobellen positief wordt ontvangen en waarde toevoegt voor zowel de patiënten, de zorgverleners als de organisatie.

Wij begeleiden zorginstellingen om videobellen efficiënt in te zetten in de zorg. In ons stappenplan laten wij je zien hoe wij dit aanpakken. Onderstaand een voorbeeld van onze aanpak bij ‘Videobellen tussen een patiënt en een zorgverlener’.

Stappenplan: onze bewezen veranderaanpak gebaseerd op de PROSCI-methodiek.

Videobellen stappenplan

Stap 1 ‘Visie’: waarom gaan we hiermee aan de slag?

Er is behoefte aan het geven van veilige en efficiënte zorg en het beperken van onnodige belasting bij patiënten. Een videoconsult met een patiënt kan voorzien in beide behoeftes. De reden om te gaan beeldbellen kan per zorgvraag en specialisme verschillen. We kijken welke technische inrichtingen hiervoor gebruikt kunnen worden.

Stap 2 ‘Belang’: wie heeft op welke manier profijt hiervan?

Bij deze stap wordt een inventarisatie gedaan van de doelgroepen en hun belang. Bijvoorbeeld: een (verpleegkundig) specialist wil met één klik het videoconsult kunnen starten, wil persoonlijk contact met de patiënt, wil de reactie van de patiënt zien tijdens het gesprek en wil de mogelijkheid hebben om gegevens te delen. Een patiënt wil gemakkelijk het videoconsult starten, bevindt zich in zijn/haar eigen vertrouwde omgeving en heeft geen reistijd naar de zorginstelling.

Stap 3 en 4 ‘Kennis & middelen’: met welke middelen gaan we de kennis vergroten?

(Poli-)medewerkers worden getraind in de techniek en kunnen als ‘videobutlers’ ingezet worden, zodat efficiënt gebruik gemaakt kan worden van bijvoorbeeld virtuele wachtkamers. (Verpleegkundig)specialisten krijgen uitleg over het gebruik en technisch support. Ook worden er afspraken gemaakt over het waarborgen van privacy. Patiënten worden (in samenspraak met de afdeling communicatie) geïnformeerd en hebben toegang tot een helpdesk.

Stap 5: ‘Competenties’: hoe zorgen we ervoor dat we dit blijven doen?

Na de implementatie van het videoconsult wordt het gebruik geëvalueerd en feedback gevraagd aan de patiënt en de zorgverlener. Vragen die gesteld worden zijn: voldoet de videoconsult aan de verwachtingen, wat kan nog verbeterd worden en hoe kunnen we dit vervolgens implementeren.

Wat kun je verwachten en wat levert het op?

In gemiddeld 7-8 werkdagen doorlopen wij bovenstaande stappen en leveren wij een bijdrage aan het op een efficiënte manier invoeren van een nieuwe werkwijze. Het levert je het volgende op:
• Efficiencyslag rondom processen en polibezetting in huidige situatie;
• Verhoogde patiënttevredenheid (patiënten hoeven niet onnodig naar het ziekenhuis);
• Optimale support van patiënt en medewerkers.

Link gekopieërd