waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

data protection iImpact assessment (DPIA)

Snel, methodisch en op basis van best practices privacy risico's beoordelen.

neem contact op
X Achtergrond

Data Protection Impact Assessment (DPIA): de analyse waarmee je de privacy risico’s beoordeelt.

Wat is een Data Protection Impact Assessment (DPIA)?

Een DPIA is een analyse waarmee je de privacy risico’s beoordeelt van een project, beleid, programma, dienst, product of een ander initiatief. Wanneer de risico’s van gegevensverwerking groot zijn, onderzoeken we ook de mogelijke maatregelen waarmee we deze risico’s verlagen. Dit is een essentieel onderdeel van de naleving van de AVG-wet.

Hoe doen wij het?

We hebben in de afgelopen jaren uitgebreide ervaring opgedaan met DPIA’s bij verschillende soorten organisaties, zowel profit als non-profit. Deze ervaring verwerken we in de vorm van onze best practices en templates, waardoor we snel en methodisch aan de slag kunnen.

Bij het uitvoeren van een DPIA hanteren we het volgende vijf stappen plan:

Stap 1 – Wij beoordelen de noodzaak van een DPIA
We bepalen of de betreffende risico’s die komen kijken bij de verwerking van persoonsgegevens vereisen dat er een DPIA wordt uitgevoerd.

Stap 2 – Samen beschrijven we de informatiestroom
Hoe worden de gegevens tijdens de verwerking verzameld, opgeslagen, gebruikt en verwijderd? Dit beschrijven we met elkaar.

Stap 3 – Privacy en gerelateerde risico’s worden geïdentificeerd
In deze stap brengen we in kaart wat de bedreigingen zijn voor de rechten van de personen van wie we de gegevens verwerken.

Stap 4 – Wij adviseren over oplossingen
Wij zorgen ervoor dat je voor elk geïdentificeerd risico een ‘risicobeslissing’ kunt nemen. Zo kun je een gevonden risico (in juridische termen) aanvaarden, overdragen ​​of verwerpen. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om maatregelen te nemen waarmee je het risico beperkt.

Stap 5 – Rapporteren en afronden
We leggen de DPIA-bevindingen vast in een rapport en adviseren je hoe je de DPIA-uitkomsten in jouw projectplan kunt integreren, zodat de uitkomsten daadwerkelijk worden meegenomen in de realisatie van het project.

Wat los je op?

Een DPIA helpt je bij het identificeren, beoordelen en beperken van risico’s bij de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast kun je ermee aantonen dat je passende maatregelen hebt getroffen volgens de AVG-wet. Kortom, met een DPIA draag je bij aan aantoonbare compliance.

Link gekopieërd