waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Revalidatiesector, laat data voor je werken!

ICT-afdelingen van zorgcentra lijken steeds vaker een verlengstuk van artsen te zijn geworden.

Dit is niet zo gek, aangezien deze afdelingen vaak beslissingen nemen over IT-oplossingen die patiënten ten goede komen. Zo ook in de revalidatiesector. Hier is specifiek verbetering te vinden in de zelfstandigheid van patiënten in behandelingen. Dat is ook broodnodig, gezien het grote tekort aan zorgpersoneel. Om dit te bewerkstelligen, is slimmer werken met data een vereiste. Gerrit Renes, Manager Dienst Informatie en Advies bij Revalidatie Friesland, vertelt over de grotere regierol voor de patiënt, de impact die informatiedeling heeft op behandelingen en zijn droom: een proeftuin voor regelvrije zorg.

Revalidatie en patiëntregie

Bij revalidatie gaat het erom dat de patiënt actief begeleid wordt naar herstel. Om dat slim aan te pakken, moeten er bepaalde vragen worden beantwoord. Gerrit: “Denk bijvoorbeeld aan wat de effecten zijn van een behandeling, hoe trouw men is in hun oefeningen en tot hoever je kunt gaan voordat de behandeling contraproductief werkt. Door slim om te gaan met de antwoorden en de bijbehorende data, creëer je meer mogelijkheden voor een beter en sneller resultaat.” Zo kun je de regie meer bij een patiënt neerleggen en alternatieven bieden, zoals telerevalidatie. De inspanning vanuit de professional wordt hierdoor kleiner. Tot slot ben je ook beter in staat om het ‘systeem’ (ouders, kinderen, partners) optimaal in te schakelen om de patiënt te ondersteunen bij het nemen van de regie. Op deze manier kan het hoofd geboden worden aan de grootste uitdaging: het opvangen van de toenemende zorgvraag zónder extra personeel.

Strategisch zorgdata uitwisselen

Het aanbod aan data groeit gestaag. Zo is er een flinke toename van e-health toepassingen en beeldmateriaal. Hoe vind je relevante informatie uit die enorme massa data en hoe komt deze bij de juiste behandelaar terecht? Gerrit vertelt: “Veel van onze patiënten komen vanuit het ziekenhuis, worden hier behandeld en eindigen met eerstelijnszorg zoals fysiotherapie of thuiszorg. Elke overdracht kost tijd en dus geld. We zijn druk bezig met het koppelen van systemen en het overdragen van informatie. Soms vraag je je af of het niet effectiever is om de schotten van financiering en organisaties uit de zorg te knippen. De juiste informatie voor handen hebben is natuurlijk erg belangrijk, waarbij aandacht is voor privacywetgeving. Voor revalidatiecentra zou het idealiter betekenen dat je samen investeert in ICT, in informatieanalyse op landelijk niveau en in het vernieuwen van behandelprogramma’s. Ga op zoek naar de meest effectieve behandelmethodes en maak slim gebruik van uitkomstmetingen ter verbetering van het aanbod.”

"Voor revalidatiecentra zou het idealiter betekenen dat je samen investeert in ICT, in informatieanalyse op landelijk niveau en in het vernieuwen van behandelprogramma’s."

Gerrit Renes, Manager Dienst Informatie en Advies bij Revalidatie Friesland

Sterk datawarehouse als basis voor informatieontsluiting

Revalidatie Friesland maakt gebruik van het Healthcare Data Platform van ilionx. Met dit data platform heeft een zorgorganisatie via kubussen, rapportages en dashboards toegang tot het datawarehouse (DWH). Data uit verschillende bronnen zoals het EPD/ECD, HR en het financiële systeem worden in het DWH ontsloten. Alle benodigde informatie is via het platform op elk moment op eenduidige en overzichtelijke wijze beschikbaar voor managers, controllers en anderen in de organisatie. “Naast de juiste broninformatie, is een goed DWH de basis voor het ontsluiten van informatie. ilionx heeft bij de overgang naar het ChipSoft systeem/EPD dit DWH ontwikkeld en onderhouden”, vertelt Gerrit. Daarnaast draagt Revalidatie Nederland bij aan de ontwikkeling van toekomstige bekostigingssystemen en aan het uniformeren van uitkomsten. Hierbij kan men objectief meten wat bijvoorbeeld het effect van een pijnbehandeling is. Daarbij vormen deze uitkomsten de basis voor verdere verbeteringen.

Proeftuin voor regelvrije zorg

Als Gerrit één maand minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mocht zijn, wat zou hij dan doen? “Ik zou dan graag een proeftuin beginnen voor regelvrije zorg, juist omdat de revalidatiesector relatief klein is. Gezien de omvang en het beperkte risico zou het een mooie kans zijn om terug naar de basis te gaan. Als ‘categoraal ziekenhuis’ valt revalidatie onder de ziekenhuisfinanciering en dat zou een mooi voorbeeld kunnen geven”, aldus Gerrit. De hoge overheadkosten in de sector kunnen op deze manier fors afnemen, zodat er meer geld overblijft voor innovatie en technologische mogelijkheden.

Nieuwsgierig geworden?

Wil je graag eens bespreken wat ilionx voor jouw zorgorganisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Link gekopieërd