waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Niet het wiel uitvinden, alleen testen of het met de wagen meerolt

In de afgelopen jaren zijn veel ziekenhuizen die eerder met EZIS werkten, overgegaan op HiX.

Een aantal bevindt zich momenteel nog in de overgangsfase. Grofweg hebben zij twee opties: overgaan naar standaard content of een as-is overgang en eventueel op een later moment de stap naar standaard zetten. Maar wat is de noodzaak van deze eventuele laatste stap?

Type overgang bepaalt impact

Met standaard content levert ChipSoft een kant-en-klare inrichting bij de zorginstelling. Er zijn maar een beperkt aantal instellingen die door de zorginstelling zelf bepaald kunnen of mogen worden. In tegenstelling tot een as-is migratie, zullen bij een standaard content overgang alle werkprocessen tegen het licht gehouden moeten worden. Overstappen van een op maat ingericht EZIS naar de standaard content van HiX kost daardoor flink meer tijd, want aan de hand van de beschikbare HiX-mogelijkheden moeten er nieuwe (proces-) afspraken gemaakt worden.

Bij een as-is overgang is de bestaande EZIS-inrichting het uitgangspunt en is het doel de nieuwe HiX-inrichting zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de bestaande werkprocessen. Afwijken of werkprocessen vernieuwen gebeurt in principe alleen als het echt niet anders kan. Daarom is de impact van een as-is migratie voor eindgebruikers doorgaans kleiner dan bij de overgang naar standaard content. Immers, de gedachtegang achter het digitale zorgproces blijft bijna gelijk.

As-is als mogelijke tussenstap

Maar een as-is migratie is eigenlijk maar een tussenstap, omdat de verwachting is dat de meeste zorginstellingen in de komende jaren gaan overstappen op standaard content HiX. Een goede ontwikkeling want als instellingen allemaal met een nagenoeg identieke inrichting werken, dan heeft dit een aantal grote voordelen.

Vooral veel verschillen in inrichting

Al lijkt het voor het ongetrainde oog soms niet het geval, elk ziekenhuis is natuurlijk anders. Andere patiënten en werknemers, andere werkprocessen, andere afspraken, en daarmee ook een andere manier van werken met het ZIS/EPD. Dit is terug te zien in de inrichting van het ZIS/EPD. Want hoewel het uitgangspunt van een zorginformatiesysteem als EZIS hetzelfde is, hebben applicatiebeheerders van ziekenhuizen in de loop der jaren hun eigen weg gevonden en de grenzen van de applicatie opgezocht.

Maar hetzelfde doel

Allemaal bouwen zij aan een systeem dat zo goed mogelijk voldoet aan de wensen van de eindgebruikers. Dat is per definitie een goed doel, maar wel met als gevolg dat ondanks dat zij ooit allemaal begonnen zijn met hetzelfde systeem, het in de loop der jaren is aangepast en aangepast en aangepast. Leg het maatwerkzorginformatiesysteem van twee willekeurige ziekenhuizen naast elkaar en je ziet meer verschillen dan overeenkomsten.

Fouten niet meer op te lossen

Met als gevolg dat ziekenhuizen nogal eens tegen flinke uitdagingen aanlopen als er inrichtingsfouten in geslopen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een autorisatiesysteem dat niet meer toereikend is, bij analyse niet aan alle wettelijke eisen voldoet en dat opnieuw beginnen eigenlijk de beste optie zou zijn. Of vragenlijsten die allang niet meer gebruikt worden, maar nog wel aanwezig zijn. Aan inrichtingen waarvan niemand de logica weet, omdat die ooit gemaakt zijn door die ene collega die nu ergens anders werkt. Of doordat ziekenhuizen fuseren en specialiseren, waardoor het aan de functioneel beheerders is om het systeem maar te laten meegroeien.

Alleen nog het ‘meerollen’ testen

Worstelt daardoor niet elk ziekenhuis met min of meer dezelfde problemen? Zijn we niet steeds opnieuw, onafhankelijk van elkaar, dezelfde problemen aan het oplossen? Het wiel opnieuw aan het uitvinden? Zeker voor de grotere ziekenhuizen is standaardisatie van het zorginformatiesysteem een uitkomst. Dan maak je allemaal gebruik van dezelfde best practices en oplossingen voor issues waar anderen al tegenaan gelopen zijn. Kortom, het wiel hoeft niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Er hoeft alleen maar getest te worden of het goed met de wagen meerolt.

Een goed ZIS is per definitie onderhoudsvriendelijk

Ook het hele financiële systeem in de standaard content van HiX, verrichtingen, DBC’s en zorgtrajecten zijn beter gewaarborgd. Alleen het inladen en testen van de updates, of hotfixes, zijn verantwoordelijkheden die nog bij het ziekenhuis liggen. Daarnaast dienen natuurlijk de artsen-, en instantiestamtabellen onderhouden te worden en gebruikers en groepen up-to-date te blijven. Maar wanneer er een goed systeem staat zal het veel onderhoudsvriendelijker zijn.

Dezelfde ontwikkelingen dus dezelfde hindernissen

Daarnaast doen zorginstellingen onderling ook hun voordeel met standaard content. Alle ziekenhuizen maken doorgaans dezelfde ontwikkeling door. Dus loopt ziekenhuis A tegen een probleem aan die voor alle ziekenhuizen te verwachten zal zijn, dan kan deze opgelost worden nog voordat ziekenhuis B er weet van heeft. Of worden er opties in schermen toegevoegd, waarvan het ziekenhuis niet eens wist dat ze die misten. Zelfs hele nieuwe functionaliteiten komen af en toe beschikbaar!

Uiteindelijk allemaal standaard

Hoewel het ontwikkelen en zelf bouwen van een ZIS voor een applicatiebeheerder ‘leuker’ is, zal een standaardisatie voor de ziekenhuizen, en dus indirect ook de patiënten, meer opleveren. Vandaar dat uiteindelijk alle ChipSoft-zorginstellingen over zouden moeten naar standaard content. Daarbij in het oog houdende dat de impact van deze stap niet onderschat dient te worden; het is niet verkeerd om ondersteuning te zoeken, zodat er een toekomstbestendige maar vooral ook werkbare inrichting neergezet wordt. Liefst met een partner die al een aantal zorginstellingen heeft geholpen en het verwachtingspatroon kent. De instelling kan zich voorbereiden op de beslissingen die genomen moeten worden, want ook op dat niveau hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.

Link gekopieërd