waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Het belang van goede beschikbaarheid van ICT en hoe je hier regie op kunt hebben

ZorgControl

De ICT afhankelijkheid in zorginstellingen is groot en wordt in de toekomst alleen maar groter.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) spreekt in een onlangs verschenen rapport over ICT als ‘kwetsbare afhankelijkheid’. Dit wordt vaak onderschat wat gevolgen heeft voor de patiëntveiligheid wanneer de ICT onverhoopt uitvalt.

Digitalisering van de zorgprocessen heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat zorginstellingen in grote mate afhankelijk zijn geworden van een werkend ICT landschap. Het overzichtelijke applicatielandschap groeit naar een ‘monsterlijk’ web van informatiesystemen, waar je ‘vooral niet aan moet zitten als het werkt’. Grootschalige ICT storingen komen steeds vaker voor. De vraag is hoe zorginstellingen hier zo efficiënt mogelijk op kunnen reageren en inspelen. Want het voorkomen van storingen is een illusie.

Afhankelijkheid externe partijen

De afhankelijkheid van externe partijen door het uitbesteden van onderdelen van ICT maakt een zorginstelling kwetsbaar voor (ver)storingen in het leveren van de juiste zorg op het juiste moment. Daarbij zorgen ook afhankelijkheden van derde (beheer)partijen ervoor dat een complexe situatie ontstaat waarin een ‘simpele’ verstoring kan leiden tot een totale uitval van ICT en daarmee het primaire zorgproces lam legt.

Een platform dat alle regie geeft

Om afhankelijkheid van het Elektronische Patiënten Dossier (EPD) met de rest van het ICT applicatielandschap te beperken, heeft ilionx (voorheen ICTZ) het Healthcare Information Platform (HIP) ontwikkeld. Binnen dit platform is het ‘ICT fundament’ voor het EPD beschikbaar, waarbij de afhankelijkheid met overige ICT elementen van de zorgorganisatie is beperkt tot enkel de connectiviteit met de werkplekomgeving. Dit zorgt voor overzicht en een verstoring is snel te signaleren. Het vertrouwen krijgen om het beheer van het EPD toe te vertrouwen aan een externe partij, vraagt nogal wat van een zorginstelling. ICT-uitval van alle zorgprocessen is frustrerend en brengt gevaren met zich mee. Het beheer speelt hier een cruciale rol, waarbij specialistische kennis onmisbaar is. Het ‘in huis’ krijgen, bijhouden en behouden van deze specialistische kennis is kostbaar en met grote regelmaat toevertrouwd aan medewerkers met ook nog andere verantwoordelijkheden.

Transformeer naar regie-organisatie

Het beleggen van deze specialistisch beheerdiensten bij een externe partij is misschien ‘eng’, maar kan bijdragen aan het transformeren van een op beheer georiënteerde ICT afdeling naar een regieorganisatie. Op deze wijze kan de ICT afdeling dichter bij de ‘business’ opereren, de behoeften inventariseren en passende diensten daarvoor selecteren, al dan niet ontwikkelen met specialistische partijen. Het rapport van de OVV legt de vinger op de zere plek, maar biedt direct handvatten om van ICT een ‘betrouwbare afhankelijkheid’ te maken.

Link gekopieërd