Door Marco Wieling

Gaat de Blockchain ERP vervangen?

De financiële wereld wordt opgeschrikt door de snelheid waarmee de blockchaintechnologie op onze samenleving afkomt.

Blockchain is een decentraal vastgelegd universeel grootboek, waarin er maar één waarheid van de transacties bestaat. De impact hiervan zou weleens de belangrijkste technologische revolutie kunnen zijn sinds het ontstaan van het internet.

Blockchaintechnologie

De meeste mensen koppelen termen als ‘Cryptocurrency’ of ‘Bitcoin’ aan de blockchaintechnologie, maar het echte speelveld van deze nieuwe technologie is bijna oneindig groot wanneer je over de mogelijke toepassingen gaat nadenken. Binnen deze blockchaintechnologie wordt ook een verschil gemaakt tussen wat we een ‘private blockchain’ of een ‘public blockchain’ noemen.

Private en Public Blockchain

De private blockchain gaan we de komende jaren vooral terug zien bij banken, bedrijven en overheden. Aangezien gevoelige transacties niet altijd openbaar kunnen of mogen zijn, zullen deze via een gecontroleerde eigen set aan servers gedeeld worden, maar wel gebaseerd op de blockchaintechnologie. Bij de public blockchain, zoals Bitcoin en Ethereum, kan iedereen alle transacties inzien waarbij een transactie niet kan worden verwijderd of teruggedraaid.

Kijkend naar de public blockchain is dus vooral het Ethereum-platform wat op dit moment de ‘game changer’ is. Ethereum is veel meer dan een digitale valuta waarmee we elkaar straks een-op-een kunnen betalen. Het is namelijk een platform voor de zogenaamde ‘smart contracts’. Met het Ethereum-platform kunnen directe contractafspraken gemaakt worden die in de Blockchain (verdeeld over heel veel servers over de wereld) worden vastgelegd. Dit kunnen financiële afspraken zijn, maar bijvoorbeeld ook logistieke afspraken waarin leveringen worden gekoppeld aan automatische waardeoverdracht in geld, maar ook in eigendom.

De nieuwe wereld

Het grote verschil met de ‘oude’ wereld van bedrijven is dat zij hun contracten en afspraken vastleggen in hun ERP-systemen en op veel verschillende technische manieren met de buitenwereld verbinden. Dat naast het feit dat implementeren van ERP kostbaar en tijdrovend is, is het veelal ook een systeem waarbij toch veel handelingen moeten worden verricht om orders en financiën te verwerken. Dit geeft ook meer gelegenheid tot fouten.

Wanneer bedrijven straks gaan overstappen op een ‘financial private blockchain system’ om hun boekhouding te doen, pakken de donkere wolken samen boven de ERP-leveranciers. Want ERP bestaat bij de gratie van de financiële integratie en inzichtelijkheid van allerhande informatie. Daarnaast wordt het ook mogelijk om allerhande data op te slaan in diezelfde blockchain, die daarmee overal beschikbaar is voor iedereen die toegang heeft gekregen! Ook iets wat bestaande ERP-systemen niet bieden. Wat is er nou mooier dan dat er een compleet transparante afspraak – inclusief de complete afhandeling – al vastligt voordat deze echt uitgevoerd wordt.

Microsoft en IBM

Microsoft is, net als bijvoorbeeld IBM, een jaar of twee geleden echt begonnen met investeren in deze blockchaintechnologie en heeft de eerste stappen gemaakt in Azure (zie Microsoft Azure Blockchain). Betekent dit dat bijvoorbeeld Microsoft Dynamics 365 in de nabije toekomst radicaal gaat veranderen? Microsoft beweegt zich op dit moment met Dynamics 365 (for Operations) als een core-applicatie waarbij verschillende randapplicaties de core voeden. Dat zou op korte termijn kunnen betekenen dat bijvoorbeeld logistieke afspraken, facturatie en betalingen, die intrinsiek al in de blockchain aanwezig zijn, kunnen worden toegevoegd aan het huidige Dynamics 365 platform. Ik ben al een eerste stap tegengekomen op de website van Dynamics Resources blockchain-integration-dynamics-ax.

Uiteindelijk is een ERP systeem dus vooral een ledger- of boekhoudsysteem en laat de blockchain daar in de basis nu eigenlijk veel beter in zijn! Daar is je (voorlopige) antwoord op de vraag of blockchain ERP gaat vervangen.

Relevante content

Ilionx logo