Door Christian van Ginkel

De AVG en de weerbarstigheid van de praktijk

Blogs 19 september 2018

Ach ja, de AVG. Dat was in de maanden voor 25 mei dit jaar toch wel een dingetje.

En de eerste weken erna ook nog wel. Maar zo langzamerhand zou de nieuwigheid er toch wel af moeten zijn. Wat is er nu in de praktijk veranderd? En is deze verandering ten goede?

Kijk, als BI Consultant binnen de ziekenhuiswereld merk ik vrijwel dagelijks het bestaan van deze verordening. Bij iedere gegevens-uitvraag, informatieverzoek of zelfs het modelleren van een nieuw datawarehouse-onderdeel zijn er naast ontwerpvragen nu ook een aantal juridische vragen te beantwoorden. En dat is goed. Niet makkelijk, nog niet altijd vanzelfsprekend, maar wel noodzakelijk.

Maar ik ben ook vader. Vader van een zoon die speciaal onderwijs volgt. En zoals zoveel van deze kinderen, heeft ook hij een eigen unieke gebruiksaanwijzing. Als ouders kennen we die gebruiksaanwijzing een beetje, maar om dit goed te delen met alle mensen die om hem heen staan, valt nog niet mee. Een tijdje geleden is hij geobserveerd en getest en is daarvan een stevig verslag van opgesteld, met daarin zijn emotionele, cognitieve niveaus, prikkelverwerking, de manier hoe hij leert, waarvan hij uit balans raakt en veel meer. Als ouder wil ik dat dit verslag gedeeld wordt met iedereen die direct met de zorg voor onze zoon te maken heeft, dus ook school heeft een kopie.

Afgelopen week belde de ergotherapeut van zijn school. Zij zou graag wat meer achtergrondinformatie over onze zoon willen hebben, zodat ze daar met haar begeleiding op kan aansluiten. We hebben gewezen op het uitgebreide verslag dat er is. En dat dit al in het bezit is van school. Haar reactie: ‘Dat weet ik, maar dat ligt ergens veilig opgeborgen. Daar mag ik niet bij, vanwege de AVG hè’.

En hier gaat het fout. Bevat het verslag persoonsgegevens? Jazeker. Maar: het wordt door school verwerkt (bewaard) met een hele duidelijke doelbinding: leerkrachten en behandelaren voldoende informatie geven om hun behandeling en begeleiding te kunnen doen.  Is het proportioneel, staat het doel van deze gegevensverwerking in verhouding tot de inbreuk op de privacy? Het is zeker proportioneel, zolang hij daar op school zit en daar verschillende soorten begeleiding krijgt. Subsidiariteit? Het doel (goed aansluitende behandeling/begeleiding) kan niet op andere wijze bereikt worden, want het verslag bevat precies die set aan gebundelde informatie die nodig is.

Dus wat zien we: leerkrachten en behandelaren gaan nu op eigen initiatief alsnog verslagen (persoonsgegevens!) aan ouders vragen. Er komt hierdoor een alternatieve gegevensstroom op gang, buiten het zicht van de daarvoor aangestelde gegevensbeheerder. Hierdoor kan niet meer centraal worden bijgehouden wie welke gegevens in bezit heeft, met welk doel en of dat terecht is, waar deze gegevens bewaard worden en of deze tijdig ook weer verwijderd worden, al dan niet na een verwijderverzoek.  En laat dat nou tot de doelen van de AVG behoren.

Kortom: aan de voorkant is (hopelijk) alles dichtgetimmerd. Nu de naleving ervan nog.

Christian van Ginkel
Lead Consultant BI bij ilionx

Relevante content

Ilionx logo