Door Hans Canisius en Fons Hutten

Complex Event Processing: digitaliseer verder dan je eigen proces lang is

IT wordt vaak gezien als een handig middel om sneller of beter te werken. En dat is ook terecht.

Er zijn gevallen waarin computers inmiddels zo veel beter en sneller werk leveren dan mensen, dat je je kunt afvragen of je de situatie niet beter kunt ‘omdenken’; de traditionele, menselijke manier van werken is in deze gevallen niet toereikend meer en soms zelfs contraproductief.

Complex Event Processing is een goed voorbeeld van een andere manier van procesbenadering. Dit is een manier om met behulp van software grote hoeveelheden data uit verschillende databronnen te combineren om op basis daarvan betere beslissingen te kunnen nemen. “Sterker nog: op basis van de context van de data en vooral de events die op die data betrekking hebben kun je vaak ook weer volledig nieuwe conclusies trekken”, aldus Hans Canisius, Consultant bij USoft, een leverancier van een platform voor Complex Event Processing en regelgedreven software. Hij adviseert klanten regelmatig op het gebied van Complex Event Processing samen met Fons Hutten, sr. business consultant bij ilionx.

Complex Event Processing wordt vooral in de logistieke sector veelvuldig toegepast, onder meer op Schiphol. “Binnen een luchthaven zijn er drie primaire processen: vliegtuigen komen binnen en vertrekken, hetzelfde geldt voor passagiers (inclusief inchecken en security), tenslotte heb je nog de logistieke stroom van bagage. Dat zijn in principe drie gescheiden logistieke processen, maar ze hebben natuurlijk ontzettend veel invloed op elkaar. Als een vliegtuig vertraagd is of een groep passagiers mist zijn aansluiting, dan heeft dat enorm veel invloed op de andere logistieke processen binnen het vliegveld en voor een luchtvaartmaatschappij”, aldus Hans Canisius.

Elke maatregel heeft gevolgen voor de buurman

Aangezien Schiphol bijna 500.000 vluchten per jaar te verwerken krijgt, is het voor mensen niet meer te doen om al deze informatie aan elkaar te koppelen. “Het gaat om een enorme hoeveelheid informatie. Met Complex Event Processing kun je bijvoorbeeld automatisch detecteren dat er een groepje van vijftig passagiers is dat vast is komen te staan bij de security en daardoor het risico loopt een vlucht te missen. Als je dat weet, dan moeten er ook automatisch vervolgacties worden ondernomen, zoals het nemen van maatregelen om die passagiers versneld door het proces te voeren, of om te boeken zodat het vliegtuig door deze maatregelen op tijd kan vertrekken. Elke maatregel die je neemt op een luchthaven heeft weer gevolgen voor je buurman. Die afhankelijkheden kun je in kaart brengen, informatiestromen automatiseren en daardoor uiteindelijk de beste beslissingen nemen.”

Fons Hutten: “We zien dat het invoeren van Complex Event Processing in een organisatie vooral een procesmatige verandering is. Software helpt daarbij, maar het is met name een verandering in de manier van de denken. Mensen moeten eraan wennen om in processen te denken die buiten hun kaders plaatsvinden. Het is belangrijk om niet alleen te focussen op je eigen schakel in de keten, maar ook op de gevolgen van jouw beslissingen voor de rest van de keten. Wat Complex Event Processing doet, is het eenvoudiger maken om de regie te houden over de bestaande processen, ook wanneer die processen over verschillende afdelingen of organisaties heen lopen. Qua technologie kunnen we al heel veel, het is de uitdaging om mensen nieuwe inzichten te geven en op een andere manier naar hun werkzaamheden en de resultaten daarvan te laten kijken.” “Vijftien jaar geleden wilde je op dit gebied nog wel eens dingen voor elkaar krijgen die technisch nog niet volledig ondersteund werden”, vult Hans Canisius aan. “Nu is het eerder andersom. Technisch kan er heel veel, we steken momenteel vooral veel energie in het vinden van de juiste stakeholders binnen de organisatie en het inrichten van de processen. Het is belangrijk dat deze stakeholders het totale proces kunnen overzien en zich vooral ook willen richten op het succes van de procesketen als geheel.”

Is het dan ook niet ingewikkeld om een business case te maken voor een nieuwe manier van werken die zowel IT- als organisatieveranderingen vereist? “Dat is misschien wel de grootste misperceptie als het gaat om Complex Event Processing”, aldus Hans Canisius. “Ik ben ervan overtuigd dat het in iedere logistieke of administratieve organisatie mogelijk is om een business case uit te werken en binnen twee maanden een werkende oplossing neer te zetten. De belemmering zit hem vooral in de bereidheid om data te delen en de bereidheid om samen te werken met andere afdelingen. Als iedereen binnen de organisatie bereid zou zijn om zijn wereld open te stellen voor anderen, dan zou het een stuk eenvoudiger zijn om op deze manier samen te werken.”

De Act-Now Economy

De twee experts delen een visie over de manier waarop bedrijven zouden kunnen functioneren, die ze de Act-Now Economy noemen. “Iedereen heeft de mond vol van de digitale transformatie. Terecht, maar de vraag die vaak niet wordt gesteld, is: waar transformeer je als bedrijf dan naar toe? Wat is het doel van die digitale transformatie? Als het gaat om de manier van werken, dan zou dat doel volgens ons zijn dat je een agile organisatie wilt worden, die snel kan inspelen op de vraag van de klant en kan reageren op nieuwe kansen en bedreigingen. Dat is de Act-Now Economy: als je snel kunt inspelen op de markt, dan heb je een concurrentievoordeel.” Act-Now richt zich niet uitsluitend op de uitvoering van processen, maar ook op het aanpassen van die processen wanneer de omstandigheid dat vereist.

Ze zien daarbij wel een verschil tussen jonge organisaties die als het ware zijn geboren in het digitale tijdperk en de oude garde die zich probeert aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. “Internetbedrijven als Google, Facebook en Amazon zijn als IT-organisatie begonnen en kunnen daarom relatief eenvoudig hun processen digitaal (en dus efficiënt) inrichten. Hun processen zijn vanaf het begin gebaseerd op het toepassen van IT-middelen. Bij de ontwikkeling van hun producten en processen zijn experts op gebied van business en IT betrokken, die vaak deel uitmaken van dezelfde organisatorische eenheid. Dat is niet altijd het geval bij organisaties die al decennia bestaan en de switch nog moeten maken; daar is er vaak nog een strikte organisatorische scheiding tussen business en IT en begrijpen de verschillende disciplines elkaar onvoldoende.”

Kortom: de digitale transformatie is geen doel op zich, maar een transitie die organisaties doormaken op weg naar een nieuwe economische realiteit – de Act-Now Economy. Snel kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden is een eigenschap die in deze tijd veel businesswaarde en concurrentievoordeel kan opleveren. En dat is precies waar Complex Event Processing bij helpt; medewerkers kunnen hierdoor snel en adequaat reageren op zowel verwachte als onverwachte gebeurtenissen die van invloed zijn op de uitvoering van de processen die zij onderhanden hebben. “Maar het is nooit een kwestie van techniek alleen. IT is absoluut een belangrijk component, maar een succesvolle toepassing van Complex Event Processing is altijd een combinatie van techniek en organisatie.”

Relevante content

Ilionx logo