waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Behoefte aan aanvullende IT-kennis: inhuren of uitbesteden?

Inhuren of uitbesteden

De enorme toename van het gebruik van technologie, maakt dat er een enorme vraag is ontstaan naar gekwalificeerde IT-professionals. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste kennis en ervaring in huis haalt op de huidige krappe arbeidsmarkt, waar vacatures steeds lastiger ingevuld worden?

De toegenomen complexiteit van IT, in combinatie met gebrek aan kennis en ervaring, maakt dat organisaties te maken krijgen met een niet goed functionerend IT-omgeving. Veel voorkomende situaties zijn:

  • Incidenten als gevolg van het niet op orde zijn van privacy en security;
  • Slechte performance van applicaties en systemen, waardoor medewerkers niet kunnen werken of de dienstverlening naar klanten hapert;
  • Tijdrovende of kostbare aanpassingen van systemen en applicaties.

Om gebruik te maken van de mogelijkheden die IT biedt en performance problemen te voorkomen, is kennis en capaciteit van essentieel belang. Op de huidige krappe arbeidsmarkt is het voor veel organisaties enorm lastig om de formatie op peil te brengen. Traditioneel kijken organisaties eerst naar tijdelijke inhuur om open posities in te vullen. Echter ontstaan er regelmatig situaties waarbij continu gebruik wordt gemaakt van inhuur. Is uitbesteden dan geen goed alternatief? We zetten enkele overwegingen, om een weloverwogen keuze te maken tussen het tijdelijk inhuren van externe expertise en het uitbesteden van taken, op een rijtje.

Inhuren Uitbesteden
Inkoopproces Eenvoudig en snel inkoopproces, waarbij gebruik gemaakt kan worden van standaard overeenkomsten Complex en langdurig inkoopproces dat een gedegen voorbereiding vereist
Invloed De opdrachtgever heeft invloed op de manier waarop werkzaamheden worden uitgevoerd De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van werkzaamheden ligt bij de opdrachtnemer
Risico’s Er is sprake van een inspanningsverplichting De opdrachtnemer committeert zich aan het resultaat en vaak ook aan een tijdslijnen
Flexibiliteit De inzet van de expert is gebonden aan een opzegtermijn (vaak 1 tot 2 maanden) De dienstverlening is vastgelegd voor een vaste periode (in geval van dienstverlening vaak meerdere jaren met optie tot verlenging)
Vergoeding Facturatie op basis van gefactureerde uren (nacalculatie) Facturatie op basis van vooraf gedefinieerde scope en eenheden (prijs per eenheid of vooraf vastgesteld volume)
Kwaliteitsmanagement Kwaliteitsmetingen richten zich voornamelijk op de capaciteiten van de ingehuurde expert(s) De kwaliteit van de dienstverlening wordt vastgelegd in SLA’s waarin passende KPI’s worden vastgelegd waarin zowel geleverde inspanningen als resultaten worden gemeten

Inhuur of uitbesteden? Beiden hebben dus  voor- en nadelen. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging. In situaties waarin (snel) tijdelijke capaciteit nodig is en niet per se specifieke expertise of een specifiek resultaat, is tijdelijke inhuur een goede optie. Is er sprake van een afgebakende hoeveelheid werk, behoefte aan een bepaalde expertise of er is een specifiek resultaat dat gerealiseerd moet worden, dan is uitbesteden een goed alternatief. Uitbesteden kan worden gezien als een afgebakend project, of een vastomlijnde dienst en kent dus zowel een korte doorlooptijd (weken of maanden) als langdurige looptijd (jaren).

Kies je voor uitbesteden, dan vraagt dit om een zorgvuldig proces, vanaf het selecteren van de juiste partner tot en met de transitie naar de gewenste eindsituatie. ilionx heeft de juiste kennis en ervaring op het gebied van outsourcing én IT in huis om organisaties hierin te ondersteunen. We doen dit op verschillende manieren, het uitgangspunt is dat de contractvorm, aansluit bij de behoefte vanuit de klant en een basis biedt voor een duurzame samenwerking. Lees ook “Grip op je IT: zes uitgangspunten die outsourcing tot een succes maken”. Hier worden zes aandachtspunten aangereikt als sleutel tot een succesvolle samenwerking.

Link gekopieërd