Door Lennart Snoeijer

Augmented reality

Augmented reality, het vermengen van de echte wereld met computergestuurde virtuele elementen en beelden. Met als bekendste voorbeeld natuurlijk de mega-populaire app Pokémon Go!

Maar wat betekent Augmented reality voor organisaties? Al jaren lezen we over en horen we mensen spreken over disruptive technologies, is dit daar een van en welke kansen biedt dit voor organisaties?

Allereerst moet ik opbiechten dat ik geen Pokémon Go! speel en mij dus ook moeilijk kan voorstellen wat er zo verslavend aan is. Wat ik wel zie is dat het daadwerkelijk een nieuw aspect toegevoegd aan het begrip gaming. Er is namelijk niet meer alleen een console waarop een game wordt gespeeld of, voor de meer traditionele spellers onder ons, een bordspel (ken je ze nog: mens erger je niet, monopoly, etc.) maar het virtuele, in dit geval het spelelement van Pokémon Go!, wordt toegevoegd aan onze eigen echte wereld. Deze vermenging van de virtuele wereld, met de echte wereld is een nog relatief actuele ontwikkeling. In deze blog verken ik wat augmented reality kan betekenen voor organisaties en welke kansen en bedreigingen dit biedt.

Een volgende stap in digitalisering

Vanuit de trend om continu te beschikken over realtime informatie, hebben we natuurlijk allemaal al wel kennisgemaakt met de huidige mogelijkheden van apps en andere systemen. Situaties waarbij de werkelijkheid heel snel veranderd. Denk bijvoorbeeld aan betalingsapps; met Twyp kun je tegenwoordig direct jouw deel van het diner van die avond overmaken, terwijl je met elkaar chat over wanneer je weer met elkaar op stap gaat. Maar hoe handig zou het zijn wanneer we, door het openen van onze camera op de mobiele telefoon, elementen van de restaurantrekening naar onszelf en anderen kunnen toeslepen, dit direct onderling en met onze actuele banksaldi wordt verrekend. Waarbij we natuurlijk ook direct willen zien of we van iemand nog geld te goed hebben, wanneer we deze met onze mobiel in beeld krijgen. Zomaar een voorbeeld van een alledaags moment, waarop de vermenging van virtualiteit met de realiteit de user experience positief kan beïnvloeden. Augmented reality lijkt dus elementen toe te kunnen voegen aan de trend van realtime informatie. Informatie en kennis is niet alleen meer direct voorhanden, het wordt ook interactief.

Mogelijkheden en kansen

Het voorgaande lijkt te onderschrijven dat augmentend reality kansen biedt voor organisaties. Wat komt er, met een eenvoudige zoektocht op het internet, al voorbij aan mogelijkheden:

Het is mogelijk om fysieke objecten van informatie te voorzien. Alles wat je met de camera van je mobiele telefoon (of misschien wel door je virtual reality bril bekijkt) kun je verrijken met informatie. Denk aan het OV met actuele reistijden, Producten in de supermarkt met bijpassende recepten, Hotels met recensies, allerlei leuke feitjes over een dier in de dierentuin, etc. Het is mogelijk om werkzaamheden te ondersteunen met informatie. Zo zou een chirurg bij een medische ingreep ondersteund kunnen worden met relevante en actuele medische informatie of bij complexe handelingen is het mogelijk om realtime instructies te krijgen. Het is mogelijk om nieuwe situaties te verbeelden. Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om het resultaat van een gewenste verbouwingen aan een woning direct te zien. Ook kun je de kleur van een bank veranderen terwijl je ernaar kijkt op de meubelboulevard of het uiterlijk van je droomauto aan te passen, voordat je hem koopt. Veel voorbeelden die ik tegenkom hebben betrekking op marketing, promotie van producten en diensten en de relatie met de consument. De gevonden voorbeelden bieden in mijn optiek ook mogelijkheden voor de (bedrijfsvoering van) meer traditionele organisaties in ons land. Denk daarbij aan overheidsinstellingen, scholen, ziekenhuizen, etc. Denkrichtingen en mogelijkheden voor dergelijke organisaties zouden in mijn optiek betrekking kunnen hebben op:

Voor overheidsinstellingen zie ik allereerst mogelijkheden in het versterken van de relatie met burgers. Rijkswaterstaat, Provincies en Gemeenten die op basis van je gps-positie waarschuwen voor (weg)werkzaamheden, alternatieven aanbieden en je informatie geven over de duur, uitvoerende partijen, etc. Een ander voorbeeld is dat burgers het resultaat van werkzaamheden al kunnen zien, door het betreffende object/ de omgeving met hun mobiele camera in beeld te brengen. Uiteraard is het ook hier weer mogelijk er relevante informatie aan toe te voegen. Het kan kortom bijdragen aan het vergroten van het begrip bij burgers voor bepaalde situaties. Voor scholen lijken de mogelijkheden nog groter. Met behulp van augmented reality wordt het mogelijk een spelelement aan het leren toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan rekenopgaven waarbij (virtuele) onderdelen, die nodig zijn om de opgave op te lossen, verzameld moeten worden in het schoolgebouw. Wat betreft ziekenhuizen is het voorbeeld van de ondersteuning bij medische ingrepen de revue al gepasseerd. Andere mogelijkheden liggen bijvoorbeeld bij de patiënt die tijdelijk aan het bed verboden is, deze personen zou je een virtuele winkel kunnen aanbieden, het menu voor het diner, informatie over het eigen ziektebeeld, etc.

Het bovenstaande betreft slechts een eerste verkenning van de mogelijkheden van augmented reality voor organisaties. De uitdaging zit hem erin om het lef te tonen om de mogelijkheden hiervan verder te verkennen en binnen de eigen organisatie toe te gaan passen. In mijn optiek staat namelijk vast dat organisaties zich zullen moeten blijven ontwikkelen om zo de aansluiting te kunnen houden met de eisen en wensen van de eigen omgeving. Organisaties die in staat zijn een situatie te creëren waarin experimenteren en fouten maken met nieuwe technologieën mogelijk is, komen dan uiteindelijk in een positie waarin zij continu een stap voorliggen op de concurrente. Zoals ik er naar kijk zijn de mogelijkheden van augmented reality maar ook andere technologische ontwikkelingen, zoals robotica, wel degelijk als disruptive te bestempelen. Alles hangt echter af van de toepassingen die organisaties uiteindelijk weten te realiseren.

Relevante content

Ilionx logo